Vertrouwen.

 

Tijdens een korte trip door Noord-Duitsland komt bij mij de vraag op waarom de Duitse economie de enige Europese is die nog groeit. Duitsland is ook het enige land waar het aantal werklozen stabiel blijft en er een tekort aan vakmensen is. Die vakmensen worden dan over de grenzen heen, ook in Nederland, geworven.

 

Uit mijn studieboeken economie herinner ik mij dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog een welvarende economische tijd beleefde door de wederopbouw. In 1989 viel de Muur en daarna volgde na een korte inzinking, weer een florerende economische tijd door de investeringen in Oost-Duitsland. Groot-Brittannië, daarentegen, hoefde weinig op te bouwen en sukkelde economisch voort op de infrastructuur van voor de oorlog.

 

In de economische modellen speelt de overheid een cruciale rol, tenslotte gaat van alles wat wij bij elkaar verdienen een aanzienlijk deel naar de staatskas. Btw, inkomstenbelasting, accijnzen, vennootschapsbelasting, zorgpremie, belastingen op vermogen, …

 

Als de overheid bezuinigt, genereert ze ook minder inkomsten doordat er minder belastingen geïnd kunnen worden. Volgend jaar weer vier miljard bezuinigen, betekent in 2015 weer twee miljard bezuinigen omdat de belastinginkomsten tegenvallen. Daar komt nog een hefboomeffect bij: werklozen en bijstandsgerechtigden die voor rekening van de overheid komen. Hoeveel gaan we dan uiteindelijk in 2015 moeten bezuinigen? Vier in plaats van twee miljard?

 

Wat we nodig hebben is een overheid met een duidelijke visie, één die zich niet laat muilkorven door Europese regels en reactief te handelen. Een overheid die betrouwbaar is, die eenmaal ingezet beleid niet kort na het invoeren ervan weer afschaft (levensloop) of de spelregels weer wijzigt (hypotheekrenteaftrek). Een overheid die zich niet laat beïnvloeden door het gelobby van banken, bouwconcerns, verzekeraars, zorginstellingen en andere opportunisten.

 

Tot slot: als consument mogen we ook naar onszelf te kijken. Geld is niet meer dan een ruilmiddel van arbeid en goederen. Dat moet ik de Duitsers nageven: ze werken hard en gebruiken het geld waarvoor het bedoeld is, namelijk het kopen van goederen. Dat is dé manier om de economie weer de goede kant op te krijgen.

 

Proost Mark!

 

Als u meer informatie wilt over Vertrouwen.

Bel Chris de Vries op telefoon 0115  62 20 62 of mail chris@chrisdevriesadvies.nl